Kapcsolat

Cég:Fair Audit & Consulting
Könyvelő és Tanácsadó Kft.
Adószám: 14987751-2-43
Székhely: Budapest, XX.
Ady E. u. 68-70. A. 2/13.
Iroda: 1146 Budapest,Thököly út 150.

Kapcsolattartó:
Földvári Andrea 
Mobil: +36-20/9398090 

Email: info@fairaudit.hu

Lakói Folyószámla

Társasházak/Lakásszövetkezetek
Lakói folyószámla

BELÉPÉS

Könyvelés


Könyvelési szolgáltatás
ok

 • Bizonylatok nyilvántartása és könyvelése (vevői és szállítói számlák, vámhatározatok, készpénzes számlák, bankbizonylatok, bérfeladás, készlet, adók, tárgyi eszközök és immateriális javak – értékcsökkenés elszámolása)
 • Főkönyvi kivonat átadása, igény szerint havonta, negyedévente mérleg és eredménykimutatás készítése
 • EVA: kettős könyvelés vagy bevételi nyilvántartás vezetés keretében
 • Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása
 • Nyitó és zárlati munkák elkészítése
 • Beszámoló elkészítése (mérleg, eredmény kimutatás, cash-flow, üzleti jelentés, kiegészítő melléklet)
 • Könyvvizsgálat előkészítése
 • Közreműködés a könyvvizsgálatban
 • Kapcsolattartás és képviselet a NAV és egyéb hatóságok előtt
 • Elektronikus bevallások elkészítése, beküldése
 • Tájékoztatás a fizetendő/visszaigényelendő kötelezettségek összegéről
 • Tájékoztatás a vállalkozás ügyeiről, gazdasági helyzetéről

 

Külön megállapodás alapján végzett szolgáltatások


Cégképviselet

Kapcsolat tartás és képviselet adó és más hatóságok felé.

(NAV, Önkormányzatok, Társadalom és egészségbiztosítás intézményei, ügyfél bankja és hitelezője, Könyvvizsgálók.)

Követelések és kötelezettségek kezelése

 • Vevői és Szállítói folyószámlák egyeztetése
 • Vevői követelések alapján egyenlegközlők, fizetési felszólítások elkészítése
 • Lejárt tartozású követelések jogi ügyintézése

Jelentések, elemzések készítése

 • Üzleti jelentések elkészítése
 • Üzleti terv összeállítása
 • Cash flow kimutatás
 • Költségvetés (budget) készítése, elemzése
 • Adatszolgáltatások
 • Kötelező statisztikai adatszolgáltatások elkészítése
 • Menedzsment jelentések készítése és elemzése
 • Ügyfél tevékenységének és igényeinek megfelelő jelentés rendszer kialakítása

Hitelkérelmek és egyéb kérelmek készítése 

 • Kérelmek összeállítása, ügyintézése
 • Üzleti tervek komplett összeállítása

Szabályzatok készítése

 • Számviteli politika, számlarend, bizonylati rend kialakítása
 • Pénzkezelési, valutapénztár kezelési szabályzat
 • Leltározási, selejtezési, értékelési szabályzat
 • Pénzmosás elleni törvény szabályzata,
 • Önköltségi szabályzat
 • Iratkezelési szabályzat
 • Belső ellenőrzési szabályzat
 • Munkaügyi szabályzat
 • Titok és adatvédelmi szabályzat